Weekly News

Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed SUNDHEDSSEKTOREN

Borgerne skal involveres i deres egen behandling

Den teknologiske udvikling går stærkt – også på sundhedsområdet. Og hvis patientsikkerheden skal fastholdes, skal brugerne involveres tidligt i udviklingsforløb.

Hvad nu hvis nettet går ned, mens man er ved at sende en besked til sin læge?

Digitalisering og teknologisk udvikling vil kun højne patientsikkerheden, men det er vigtigt, at udvikling en finder sted i et tempo, der ikke hægter brugerne af. Det mener Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

Som det første land med en egentlig lovgivning på området for patientsikkerhed samt et godt rapporte-ringssystem har Danmark længe haft de rette strukturer på plads, mener Inge Kristensen. Men for at sikre de bedst mulige vilkår, kræver det et fortsat fokus på inddragelse af den enkelte.  

– Når det handler om sikker behandling, så er involvering af patienterne utroligt vigtig. Med et efterhånden fordansket ord handler det om empowerment, og her giver digitaliseringen den enkelte øgede muligheder for at styre sin egen behandling, siger Inge Kristensen og fortsætter: 

– Hvis man har en viden om sin behandling, så er man også bedre i stand til at overholde de anbefalinger, man får. Det handler både om information og internalisering, om at man forstår og evner at handle på tingene. Hvis man er mere uddannet inden for sin egen sygdom, giver det øget handlekompetence. 

Det er en tendens at flytte behandlingen fra sygehus til hjemmet, men da der er tale om væsensforskellige miljøer, kan man ikke bare overføre erfaringerne direkte. I sekundær-sektoren er der mange udviklingsforløb, der bringer eksempelvis patienter og plejehjemsbeboere helt ind i processens hjerte, når ny teknologi skal afprøves. Det er den samme model, som Inge Kristensen gerne ser overvejet, når der er tale om løsninger til hjemmet.

– Den teknologiske udvikling går sindssygt stærkt. Det giver smidighed, men det giver også nogle usikkerheder, for der opstår også en risiko for fejl, når man indfører nye systemer og ny teknologi. Det er især relevant, når teknologien kommer ind i borgerens hjem. Fremadrettet vil flere og flere skulle behandles i eget hjem, og det er godt i forhold til empowerment, men hvad nu hvis nettet går ned, mens man er ved at sende en besked til sin læge eller en klinik, hvad sker der så? Sådan noget skal håndteres i udviklingen af de her nye teknologier. 

Patientperspektivet er ikke endnu en add-on på en digital løsning eller en teknologisk gadget. Det skal være et fundamentalt element i de løsninger, der implementeres i det danske sundhedsvæsen.

– Man skal sikre, at brugerperspektivet er med, når man udvikler. Det er stadigvæk sådan i mange sammenhænge, at patientens perspektiv bliver hægtet på sent i processen. Det bliver ikke tænkt ind tilstrækkeligt grundlæggende, og sikkerheden set fra borgerens syns-vinkel er måske i konkurrence med nogle andre elementer i løsningen, afslutter Inge Kristensen. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder PatientSikkerhedskonferencen 2017 den 19. og 20. april, der markerer ti år med forbedringsarbejde i det danske sundhedsvæsen. 

Fakta

Projektet ”Hej Sundhedsvæsen” er udviklet i samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. Projektet samler og deler redskaber og råd til patienter og pårørende i enkle guides med henblik på at øge kvaliteten af behandlingen og derigennem patientsikkerheden.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler