Weekly News

Effekterne af empagliflozin

Effekterne af SGLT-2-hæmmeren empagliflozin er den største overraskelse i diabetesbehandlingen i 10 år, fortæller professor og overlæge Sten Madsbad.

Det er det mest overraskende, vi har set i de sidste ti år.

Patienter med type 2-diabetes har med SGLT-2-hæmmeren empagliflozin fået en behandlingsmulighed, som reducerer blodsukkeret, sænker dødeligheden og har positiv effekt på såvel hjerte-kar-sygdomme som på nyrefunktionen.

Det fortæller Sten Madsbad, der er professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Ifølge Madsbad er SGLT-2-hæmmerens positive effekter det mest overraskende, der er set inden for behandlingen af diabetespatienter de sidste 10 år.

– Det mest overraskende er, at vi her har et lægemiddel, der sænker blodsukkeret – og det gør det ganske udmærket – men som samtidig har en markant effekt på dødeligheden og på hjerte-kar-sygdomme. Det er også overraskende, at empagliflozin ser ud til at have en gunstig effekt på nyrefunktionen. Det er det mest overraskende, vi har set i de sidste ti år, siger han.

Behandlingen med empagliflozin kan bruges af alle type 2-diabetikere, der i forvejen har hjerte-kar-sygdomme, dog ikke patienter, der lider af nedsat nyrefunktion, tidligere har haft urinvejsinfektioner eller kvinder, der har eller har haft genital svamp. Ikke mindst empagliflozins evne til at sænke dødeligheden blandt hjerte-kar-patienter med op til 38 procent er opsigtsvækkende og omtales af læger verden over som en landevinding.

De positive effekter af behandlingen med SGLT-2-hæmmeren empagliflozin står i kontrast til de skuffende resultater, der har vist sig i behandling med DPP4-hæmmere, fastslår Sten Madsbad.

– Det er også overraskende, at DPP4-hæmmerne ikke har effekt på hjerte-kar-sygdomme. Det havde alle jo troet, siger han.

Ifølge Madsbad bør resultaterne af forskningen i DPP4-hæmmere føre til en varsomhed med at lægge for stor vægt på mindre studier og de metastudier, der baserer sig på dem.

– Det viser, at alle de her småstudier, der bliver lavet i forbindelse med registreringen af præparaterne, ikke kan bruges til at sige noget om hjerte-kar-sygdomme. Det viste sig, at de var neutrale, når man lavede de store studier. I alle metaanalyserne af de her små studier var der en gunstig effekt på hjerte-kar-sygdomme. Så man skal være meget påpasselig med, hvad man konkluderer ud fra de små studier, siger han.

– Det er således, at når man laver en metaanalyse, så bliver resultaterne ikke bedre end de enkelte studier. Man skal lade være med at lave alle de metaanalyser og konkludere ud fra dem, når det gælder hjerte-kar-sygdomme. De er ganske udmærkede, når det gælder komplikationer af andre typer, men lige præcis her har de ikke kunnet bruges til noget, afslutter professor og overlæge Sten Madsbad.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler