Weekly News

En fremtid med fokus på kvalitet

Danmark har et stærkt sundhedsvæsen. Alle har ret til og mulighed for specialiseret behandling, uanset om man er på kontanthjælp eller direktørløn. Flere patienter overlever de frygtede kræftsygdomme.

Alle har ret til og mulighed for specialiseret behandling, uanset om man er på kontanthjælp eller direktørløn.

Operationer bliver stadigt mere præcise, og eksempelvis er dansk hjertekirurgi i den absolutte internationale top. Ventelisterne barberes hele tiden ned for en stor gruppe patienter i både somatik og psykiatri.

Der er nok at værdsætte, men man kan næsten blive i tvivl, når kritiske, skarptskårne mediehistorier maler billedet af et problemramt sundhedssystem. Men der er intet at være i tvivl om: De danske læger, sygeplejersker og øvrige sundhedspersonale udfører en imponerende indsats til gavn for hundredtusindvis af borgere hvert eneste år.

Borgerne har krav på god behandling. Sundhedsvæsenet er en bekostelig størrelse, som man med rette skal forvente sig meget af, og som kræver kompetent styring. Den opgave påhviler regioner og regering. De fem regioner har siden 2007 siddet med tøjlerne til både sygehuse og sundhedsvæsen, og meget er sket siden da. En historisk omlægning af hospitalsvæsenet er netop nu i gang, hvor nye og udbyggede sygehuse skyder op i hele landet. Sygehusene opføres både samtidig og forskudt, så man kan lære fra projekt til projekt, og så borgerne får lige adgang til sundhed, hvad enten man bor i Hornbæk eller Hirtshals.  

De nye sygehuse er fremtidsgarant for kvaliteten i et regionalt forankret sundhedsvæsen. Moderniserede universitetssygehuse vil samle landets dygtigste specialister, og vil sammen med akutsygehuse fordelt på hele danmarkskortet modtage borgerne, blandt andet via et vidtforgrenet net af akutbilkørsler. I det regionale sundhedsvæsen vil de store sygehuse arbejde tæt sammen, så patienterne til enhver tid er sikret den bedste behandling.

Samarbejdet sikrer den nødvendige faglige udvikling og innovation, som også borgerne selv vil blive en del af. Sundhedsvæsnet udvikler sig, og fremover vil endnu flere borgere deltage i egen behandling med mobile enheder som mobiltelefoner og måleudstyr i hjemmet. Det kan handle om at bidrage med egne oplevelser af behandlingen eller monitorere egen sygdom i hjemmet, mens sundhedspersonale følger med på afstand. På den måde kan kvaliteten forbedres, så behandlingen forstyrrer borgeren mindst muligt i hverdagen.

Vi kan alle – borgere, patienter og sundhedsprofessionelle – med rette se frem til et stærkere sundhedsvæsen med endnu højere kvalitet.

Del

Journalist

Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Andre artikler