Weekly News

Mads Koch Hansen, forhenværende formand for Lægeforeningen. SUNDHEDSSEKTOREN

Et byggeri der kan redde liv

Der bliver færre sygehuse og færre sengepladser. Alligevel er Mads Koch Hansen, forhenværende formand for Lægeforeningen, ikke i tvivl om, at de nye supersygehuse vil give langt bedre mulighed for at levere den bedste kvalitet – og i sidste ende redde flere liv.

Det er en ordning, der vil sikre en højere kvalitet og forhåbentlig også en større patientsikkerhed.” ”Med den yderligere samling af specialerne, vil specialisterne få mere træning og de vil samtidig kunne støtte hinanden.

Når Mads Koch Hansen sidder i sin lægebil på vej ud til en alvorlig ulykke, er han glad for det, der sker med det danske sundhedsvæsen i øjeblikket. Han er sikker på, at de seks nye supersygehuse, som skal samle de lægelige specialer, vil komme rigtig mange patienter til gavn. Ikke mindst de svært tilskadekomne, som han møder i sit arbejde.
– Vi får et system, hvor vi samler specialerne, så vi altid har det fornødne beredskab klar. Dermed undgår patienterne at skulle flyttes fra det ene sygehus til det andet i en situation, der ofte er en kamp mod tiden. Det er en meget stor fordel, siger han.

Trods det har kritikerne peget på, at der med større – men færre sygehuse – vil være mange danskere, der får længere til hospitalet. Det er ligefrem blevet sagt, at den længere afstand vil komme til at koste liv.

Det argument giver Mads Koch Hansen dog ikke meget for.
– Jeg vil med stor sindsro påstå det stik modsatte. Med den ambulancetjeneste, de akutlægebiler og de helikoptere vi har i dag, får vi jo hjælpen direkte ud til patienten på ulykkesstedet, og kan starte en avanceret behandling allerede der. På den måde sparer vi tid og får samtidig sikkerhed for, at patienten transporteres direkte til det rette hospital, siger han.

Et andet af de forhold, der blev fremført i debatten, var, at supersygehusene og hele omstruktureringen af hospitalsvæsenet faktisk vil resultere i færre – og ikke flere sengepladser. Kunne det virkelig passe, at skatteborgerne efter at have betalt en milliard-regning for nye hospitaler, fortsat skulle affinde sig med at ligge på gangene, som tilfældet er i dag? Mads Koch Hansen medgiver, at nogle af byggerierne ikke bliver helt så store, som det oprindeligt var tænkt. Det holdt budgetterne ikke til. Men han mener ikke, at antallet af sengepladser behøver, at blive et problem – heller ikke selvom der rent faktisk bliver færre, end der er i dag.
– Det afhænger af den udvikling, der hele tiden sker, forklarer han. Den tid en patient er indlagt på et sygehus bliver hele tiden kortere, og desuden vil kommuner og de praktiserende læger overtage flere og flere af hospitalernes opgaver. På den baggrund tror jeg ikke, at patienter på gangene behøver at blive et problem.

Når de seks nye supersygehuse står færdige omkring 2021, vil sundhedsvæsenet råde over 21 akutsygehuse. Der er tale om en kæmpe investering på omkring 50 mia. kr.
– Og det er en fornuftig investering, siger Mads Koch Hansen. Ikke bare fordi de eksisterende byggerier er gamle, men også fordi det vil give læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale en større ekspertise, fordi de tilser flere patienter i samme kategori.

For bare ti år siden, var der ikke færre end 80 akutmodtagelser spredt over hele landet. Det betød, at en læge på et lille sygehus slet ikke havde det antal patienter, som hans kollega på Rigshospitalet havde. Dermed fik han heller ikke den fornødne rutine.
– Lægerne på de små sygehuse fik hverken den nødvendig erfaring på det akutte område eller i forhold til den specialiserede kræftbehandling. Med den yderligere samling af specialerne der nu er lagt op til, vil specialisterne få mere træning og de vil samtidig kunne støtte hinanden. Det er en ordning, der vil sikre en højere kvalitet og forhåbentlig også en større patientsikkerhed. Mads Koch Hansen bruger helt bevidst ordet ”forhåbentlig”. For funklende nye supersygehuse er ikke i sig selv en garanti for højere patientsikkerhed. Meget står og falder med, at man får sundhedsvæsenets tre aktører – hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger – til at arbejde bedre sammen, så man får et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Som situationen er i dag, taber man nemlig alt for ofte patienterne på gulvet, når de f.eks. udskrives fra hospitalet og skal fortsætte behandlingen i kommunen. Problemerne opstår særligt omkring kommunikation og om IT-systemer, der ikke kan snakke sammen. Men det handler også om tillid mellem sektorerne og om forskellige kulturer, der skal blive bedre til at samarbejde. Mads Koch Hansen lægger ikke skjul på, at det er en hård nød at knække.
– Det er en udfordring, som vi deler med andre lande, der har indrettet deres sundhedssystemer på samme måde som os. Men dermed er der også rigtig mange mennesker, der arbejder på at finde en løsning – og på den baggrund er jeg fortrøstningsfuld. Jeg tror på, at vi nok skal få det til at fungere, så patienterne får den gode, sammenhængende og sikre behandling, de har krav på.

Fakta

Mads Koch Hansen er 46 år og uddannet narkoselæge. Han har fra 2010–2015 været formand for Lægeforeningen og er desuden ansat på Hospitalsenheden Horsens, hvor han arbejder to dage om ugen. Privat er han gift og har tre børn.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler