Weekly News

Det er mere og mere fagpersonale, som søger vores uddannelser. Vi har haft sygeplejersker, pædagoger, lærere og hjerneskadekoordinatorer, så der begynder at komme et andet fagniveau ind, fortæller Tonny Læbel. FOLKESYGDOMME

Glem alt om penduler

Hypnoseterapi handler om at korrigere fejlindlærte overbevisninger og følelser, fortæller Tonny Læbel og Louise Bohnstedt fra Hypnosehuset Danmark.

Mange tror, at hypnose er hokus-pokus.

Hypnose og hypnoseterapi er omgærdet af fordomme, og det er synd, mener Tonny Læbel og Louise Bohnstedt, der begge arbejder med hypnose og i fællesskab uddanner nye hypnoterapeuter. For hypnoseterapi er et målrettet værktøj, som er langt mere jordnært, end det typisk fremstilles.

– Mange tror, at hypnose er hokus-pokus, og at det kræver specielle evner at kunne hypnotisere. Men dybest set er det en helt almindeligt forekommende tilstand, som vi befinder os i mange gange i løbet af et døgn, for eksempel lige inden vi falder i søvn eller vågner, forklarer Tonny Læbel.

Formålet med hypnoseterapien er at komme i kontakt med underbevidstheden og via forskellige metoder nå tilbage til det øjeblik i et menneskes liv, hvor en overbevisning er opstået. Når det er fundet, kan terapeuten lægge nye, konstruktive overbevisninger ind. På den måde kan for eksempel en fejlindlært skyldfølelse fra barndommen over forældres skilsmisse korrigeres.

Hypnoseterapi kan bruges til at fjerne blandt andet tvangstanker, angst, depression og stress, og behandlingen er både hurtig og effektiv, fortæller Louise Bohnstedt, der har uddannet sig inden for begge hypnoseterapiens hovedretninger.

– Vi sætter altid to timer af til hver behandling, og der skal typisk to til fem behandlinger til, før man har arbejdet sig igennem den problematik, klienten kom med, forklarer hun.

Med fire til syv dage mellem hver behandling betyder det, at et gennemsnitligt forløb tager omkring en måned. 

Tony Læbel og Louise Bohnstedt ønsker at udbrede kendskabet til hypnosefaget, så flere kan få gavn af metoderne. Sammen uddanner de nye hypnoterapeuter i Hypnosehuset Danmark, og de samarbejder desuden med både et hjernecenter og en skole. De to terapeuter og undervisere, som begge oprindeligt er uddannede pædagoger, fortæller, at de oplever en øget interesse for hypnoseterapi blandt faguddannede.

– Det er mere og mere fagpersonale, som søger vores uddannelser. Vi har haft sygeplejersker, pædagoger, lærere og hjerneskadekoordinatorer, så der begynder at komme et andet fagniveau ind. Nogen, der simpelthen mangler de her redskaber i deres faglige virke, fortæller Tonny Læbel.

I år udbyder Hypnosehuset Danmark tre uddannelser, en i København, en i Sønderjylland og en i Vejle, og ambitionen er, at det i fremtiden bliver til flere.

Hypnose og hypnoseterapi har i de seneste år vundet stor udbredelse i Danmark, og der findes både behandlere og uddannelser i hele landet. Et eksempel er Hypnose Instituttet i Hellerup. Et andet er Hypnoseskolen, som har afdelinger i både Århus og København. Sygeforsikringen Danmark beskriver hypnose som en seriøs behandlingsform og anbefaler, at man vælger en NGH-certificeret hypnoterapeut.

Fakta

Foreningen National Guild of Hypnotists, NGH, kvalitetssikrer hypnotisører og repræsenterer på verdensplan 12.000 certificerede hypnotisører i 65 lande. Tony Læbel og Louise Bohnstedt fra Hypnosehuset Danmark er begge blandt de ca. 125 danske hypnotisører, der er er NGH-certificerede.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler