Weekly News

Her køber man sundhed

350.000 danskere har diabetes – og ca. halvdelen er dårligt reguleret. Men hvorfor? Og hvad kan vi gøre ved det?

Hvorfor skal man ukritisk finansiere ydelser, som ikke kan måle effekten af?

Det spørgsmål stillede Gitte Løvgren, socialdirektør i Odsherred Kommune sig selv. Her oplevede man, at mange af kommunens diabetikere fik følgevirkninger, som ikke blot kostede kommunen penge i forbindelse med behandling, sygefravær og hjælpemidler, men også nedsatte borgernes livskvalitet.

– Vi har været meget optagede af, om vi kunne gøre noget for disse borgere, så de kunne blive endnu bedre til at hjælpe sig selv til en god behandling, og dermed også til et bedre liv med deres diabetes, forklarer Gitte.

Odsherred Kommune har derfor indgået et samarbejde med Roche Diabetes Care, der har til formål at støtte patienterne i at kontrollere deres diabetes bedst muligt. Roche er allerede diabetes-leverandør i Odsherred, men hvor man tidligere betalte for håndgribelige ydelser som strimler og nåle, betaler man ifølge den nye aftale for sundhed. Altså effekten af den ydelse, der leveres. Gitte forklarer:

– Hvorfor skal man ukritisk finansiere ydelser, som man ikke kan måle effekten af? Dermed kridter hun og Odsherred Kommune for alvor banen af, når det gælder nytænkning inden for sundhedsområdet. Og det harmonerer godt med Roches filosofi:

– Vi kunne sagtens fortsætte med at sælge produkter – men vi mener, at vi ved at levere en samlet løsning bedre kan hjælpe sundhedsvæsenet med at løse diabetes-udfordringen. Hos Roche tror vi på, at hvis vi kan bidrage med værktøjer, support og deling af data, så opnår patienterne også en bedre behandling, forklarer Krestina Flyger, landechef i Roche Diabetes Care.

Ved opstart bliver patienterne målt på en række fastlagte KPI’er. Hver tredje måned følges op på patientens sundhed, og på baggrund af resultatet fastlægges udbetalingsniveauet mellem Roche og Odsherred. Ifølge Claus Rehfeld, Business Development Manager i FIERS, der har hjulpet med at udvikle konceptet og fungeret som brobygger gennem den indledende fase, betaler Odsherred Kommune dermed for det sundhedsniveau Roche leverer:

– Det ligger meget i tiden. I stedet for at gå op i hvor mange man behandler, så interesserer man sig i stedet for, hvor meget sundhed man leverer.

Krestina Flyger fra Roche Diabetes Care, har da også store forventninger til projektet:

– Lykkes det, kan vi være med til at løse et væsentligt samfundsproblem. Ved at skabe øget værdi for patienterne, er det efter vores overbevisning også muligt at skabe øget værdi for samfundet, både på kort og lang sigt.

I Odsherred har man allerede fået tilkendegivelse fra ti borgere om at deltage i projektet, og det er Gitte meget tilfreds med:

– Jeg håber, det kan sikre et bedre liv for vores diabetikere og dermed færre udgifter til behandling. Kort sagt give mere sundhed for pengene, slutter hun.

Fakta

Roche leverer strimler, meter og nåle, samt en ”motivationspakke” med coach, diætist og en digital løsning, der giver patienten indsigt i sine målinger via en app, samt mulighed for at dele data med behandlere. En løbende monitorering sikrer valid data, der hjælper til korrekt behandling samt med at tage den korrekte mængde insulin hver gang.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler