Weekly News

Kampen mod diabetes fortsætter

Med 65 mio. kr. i ryggen skal regeringens handlingsplan bremse den voldsomme vækst i antallet af mennesker med bl.a. type 2-diabetes.

Antallet af diabetestilfælde er gennem de sidste 20 år fordoblet, så mellem 250.000 og 300.000 danskere i dag er ramt af sygdommen.

Udover at belaste sundhedsøkonomien, har sygdommen store konsekvenser for de ramtes livskvalitet. Eksempelvis har gruppen af diabetikere hvert år 1,7 mio. flere lægebesøg end personer uden diabetes. Dertil kommer, at der hvert år tilkendes 130 nye førtidspensioner som følge af sygdommen.

Men det allerværste er, at antallet af diabetikere fortsat er kraftigt stigende. Stigningen vurderes at skyldes en kombination af fedmeepidemien, en ældre befolkning, længere overlevelse på grund af bedre behandling og tidligere diagnostik.

For at bremse den udvikling sidder regeringen i øjeblikket og lægger sidste hånd på en national diabeteshandlingsplan, der bl.a. fokuserer på forebyggelse og tidlig opsporing.

Anne Illemann Christensen, der er seniorrådgiver og Ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed, forklarer, at type 2-diabetes udgør 80-90 procent af diabetestilfældene. Sygdommen blev tidligere kaldt ”gammelmands sukkersyge”, men i dag er det begreb misvisende, siger hun, da også kvinder og yngre mennesker får sygdommen.

– Som følge af ændret levevis i form af større fysisk inaktivitet, usund kost og overvægt er type 2-diabetes gået fra primært at ramme ældre mennesker til i dag også at ramme yngre personer. Det betyder en kraftig forringet livskvalitet for rigtig mange mennesker, hvilket gør sygdommen til et oplagt indsatsområde. Af samme grund stiller handlingsplanen også skarpt på det, man kan gøre selv. Det handler grundlæggende om at få danskerne til at leve mere sundt. Det er ret enkelt, siger Anne Illemann Christensen – i hvert fald i teorien.

– Det handler grundlæggende om, at vi skal spise sundt, motionere og undgå at blive svært overvægtige, siger hun og peger på motionen som en særligt vigtig faktor. Motion er utroligt gavnlig, fordi den både øger kroppens følsomhed over for insulin, så man dermed undgår for stor sukkerkoncentration i blodet – og dertil kommer selvfølgelig, at motion i sig selv modvirker, at vi bliver overvægtige.

Men én ting er som bekendt teori, noget andet praksis. Derfor har regeringen afsat intet mindre end 65 mio. kr., til i årene 2017-2020 at føre handlingsplanen ud i livet.

Men selvom udviklingen i sygdommen går den gale vej, er der håb siger Anne Illemann Christensen og henviser til, at mange flere danskere gennem de seneste år er blevet bevidste om deres sundhed.

Dog forholder det sig sådan, at der fortsat ses en social ulighed i forekomsten af diabetes, tilføjer hun.

– Vi kan se i vores undersøgelser, at type 2-diabetes er mest udbredt blandt personer med en kort uddannelse og blandt personer uden for arbejdsmarkedet. Sygdommen kan i princippet ramme alle, men da der foreligger en genetisk disposition for udvikling af type-2 diabetes, bør man være særligt opmærksom, hvis der er diabetes i familien. Udover det er de klassiske symptomer på diabetes tørst, forøget vandladning, vægttab og træthed, siger Anne Illemann Christensen.

Fakta

Type 2-diabetes er én af de såkaldte folkesygdomme, der er defineret ved, at mere end én procent af befolkningen lider af dem. Øvrige folkesygdomme inkluderer KOL, hjerte-kar- og muskel-skelet-sygdomme, kræft og psykiske lidelser.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler