Weekly News

Mangel på kvalificeret arbejdskraft truer væksten

Life Science-sektoren står over for store udfordringer, når det gælder rekrutteringen af højtuddannede specialister og ledere. Højkonjunkturen har gjort dem efterspurgte og nye generationer lader vente på sig. Hvis ikke der handles vil det sætte sektorens stærke internationale position over styr. Det forudser Headhunter Helle Jørnung.

Life Science er en af de klynger i dansk erhvervsliv, der skaber størst økonomisk værdi for samfundet. Masser af højproduktive jobs, eksportindtægter, skattebetalinger mv. ikke blot trækker store etablerede virksomheder, som Novo Nordisk, Lundbeck, Chr. Hansen og Carlsberg klyngen op, også specialiserede underleverandører og et spirende lag af små Life Science-startups skaber vækst. Potentialet er stort, men Danmark kan ikke tage sin styrkeposition inden for Life Science for givet. En række faktorer kan potentielt true positionen. Det mener Managing Partner og medejer af Executive Search-virksomheden Best Talent Helle Jørnung.

– Vi står i en situation, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i sektoren, og der samtidig uddannes for få unge talenter. Der burde være mere målrettede uddannelser, som passer til behovene inden for sektoren. Men uanset hvor mange flere Life Science-talenter det lykkes at uddanne i Danmark, får klyngen brug for at tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet. I den globale konkurrence er kampen om de dygtigste talenter helt afgørende, og de befinder sig selvfølgelig ikke alle sammen i Danmark. Lige nu har vi en styrkeposition og der er store investeringer i sektoren, men hvis vi ikke gør noget så glider det os af hænde, fortæller Helle Jørnung og understreger, hvor vigtigt strategier for både fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere er:

– Virksomhederne må se indad og tage employer branding seriøst, for det er tydeligt, at synet på karriere forandrer sig. Unge er fokuserede på fleksibilitet og frihed, og man er nødt til at se på om man tilbyder de rette udfordringer. De vil have spændende projekter, de vil udvikle sig og de gider ikke nødvendigvis sidde det samme sted i ti år. Løn er ikke længere en afgørende faktor, det viser alle undersøgelser, siger hun.

Ledelsen skal klædes på til den opgave ifølge Helle Jørnung fordi, som hun siger, manglende udfordringer og dårlig ledelse er den største motivation til at skifte job.

– I en verden hvor specialister og ledere inden for teknologi og Life Science bliver kontaktet med tilbud hele tiden, må man tage den udfordring alvorligt, konstaterer Helle Jørnung og tilføjer:

– Enkelte nøglepersoner i en virksomheds R&D-afdeling kan sidde inde med hele virksomhedens viden om et bestemt molekyle eller en bestemt syntese. En viden, som kan være fatal at miste, fordi vedkommende har fået et bedre tilbud et andet sted.

For Best Talent har specialiseringen i international search til Life Science-virksomheder båret frugt. Senest er virksomheden blevet kåret som den bedste specialiserede search-virksomhed inden for Life Science og Healthcare i Supanas brancherapport for 2017. Rapporten omfatter en detaljeret analyse af rekrutteringsbranchen, og en af pointerne er, at de store etablerede executive search-virksomheder, som Egon Zehnder og Odgers Berndtson, som rekrutterer ledere inden for mange brancher vil tabe terræn til de aktører, som arbejder innovativt med rekruttering og specialiserer sig. Der vil sandsynligvis ske et skifte, som kommer til at udfordre de traditionelle måder at rekruttere på. Men ifølge rapporten skal innovation komme fra bureauerne selv, og det kan være en udfordring for de aktører, som holder fast i systemer og holdninger, der virkede for kun få år siden. Som Anders Nannerup fra Stanton Chase siger i et interview:

– Gamet er et helt andet i dag. For fem-ti år siden stillede kunderne ikke de samme krav til os. Hastighed og kvalitet går hånd i hånd i dag. Konkurrencen på de internationale opgaver er meget tydelig. Du har ikke tre, fire eller fem måneder til at løse en opgave. Kilde: Supana Brancherapport Search & Headhunting 2017

Fakta

Best Talent er stiftet i 2003 af Helle Jørnung på baggrund af 15 års erfaring i den farmaceutiske industri, og har i dag aktiviteter i en lang række lande. I 2006 blev Janne Kofoed partner i virksomheden efter en international lederkarriere i logistikbranchen herunder Engineering. I forbindelse med search fokuserer Best Talent på kandidatens unikke talent, så det matcher kundens mål og strategiske behov.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler