Weekly News

Ny vejledning om støjdæmpning på kontorer

For få måneder siden udgav Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration en opdateret vejledning: Støj På Kontoret, der handler om forbedring af akustikken på kontoret. Vejledningen er den hidtil grundigste og mest dybdegående, som henvender sig direkte til kontorarbejdspladser. 

Vejledningen er beregnet som inspiration til årlige arbejdspladsvurderinger og har fokus på hvordan støj og forstyrrelser bedst kan reduceres.

Per Møberg Nielsen er ekspert inden for akustik og er medforfatter på vejledningen og en af hans hovedpointer er, at arbejdspladsen skal indrettes efter arbejdet og de mennesker, der skal udføre det, ikke omvendt.

– Et kontor er som et værksted, der skal indrettes efter funktionerne, som skal udføres. Selv om alle på kontoret sidder ved en skærm, så betyder det ikke, at ’one size fits all’, siger Per Møberg Nielsen.

Han tænker specifikt på de åbne kontorlandskaber, der bliver mere og mere udbredte. De er nødt til at blive indrettet hensigtsmæssigt for at undgå at støj fra samtaler og maskiner kommer til at dominere. Han understreger at møbleringen og overfladerne på kontoret har enorm betydning for lyden på kontoret.

– Der er masser af velkendte metoder, der stadig virker og har en støjreducerende virkning. Bløde møbler og skærmvægge er velegnede. Opdeling af kontoret i mindre sektioner er også en god idé, og så er mineraluldsflader altid gode til at dæmpe lyden, siger Per Møberg Nielsen. Hent vejledningen på www.bar-kontor.dk.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler