Weekly News

Patientdata på pleje­personalets smartphones

Ascom arbejder med at optimere og udvikle hospitalsløsninger, der kan være med til at spare tid og minimere risikoen for fejl – til gavn for både personale og patienter.

– Vores løsninger gør det muligt at understøtte de kliniske arbejdsgange, der hver dag finder sted på hospitalerne. Vi hjælper personalet med at få et mere holistisk overblik over patienterne ved at indsamle og præsentere patientdata på plejepersonalets smartphone og centralt placerede skærme på afdelingsniveau, siger Jens Andersen, salgsdirektør i Ascom.

– Ved at gøre patientdata tilgængelig for plejepersonalet, hvor som helst, når som helst, sikrer vi at de hele tiden har målrettet og beriget information lige ved hånden, forklarer Jens Andersen og tilføjer, at også specialister på andre afdelinger kan tilgå patientens data og give en ”second opinion” uden at skulle være fysisk til stede ved sengepladsen. Det kan medvirke til at øge kvaliteten af de kliniske beslutninger, personalet skal træffe, og sikre en mere effektiv pleje.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler