Weekly News

Sundhedens fremtid er digital

Vi går mod øget digitalisering inden for sundhedsområdet, og det skal vi være glade for, fastslår direktør for Welfare Tech, Christian Graversen.

Vi vil blive bedre til at ordinere den rigtige medicin.

Sundhedsområdet er i fuld gang med at blive digitaliseret, og ifølge direktør for Welfare Tech, Christian Graversen, er det en god nyhed for hr. og fru Jensen, der bl.a. kan se frem til lavere medicinomkostninger og færre bivirkninger.

– Jeg forventer, at digitaliseringen vil føre til, at medicineringen bliver billigere, og at patienterne får en bedre oplevelse med færre bivirkninger, fordi vi vil blive bedre til at ordinere den rigtige medicin. I dag ordinerer vi en masse medicin, der ikke bliver spist, og det gør behandlingen dyrere for patienterne, siger Christian Graversen.

Digitaliseringen handler i høj grad om at skabe datapunkter tæt på patienterne, så det bliver muligt at indsamle de data, der skal danne grundlag for forbedringerne. Som patienter vil vi opleve det i form af eksempelvis digitale pilleglas, og selvom nogle måske skal bruge lidt tid på at vænne sig til den fagre nye verden, er der god grund til at se lyst på udviklingen, mener Welfare Tech-direktøren.

– Jeg tror, det vil komme den enkelte til gavn, sundhedsvæsnet til gavn og medicinalindustrien til gavn, at man får mere vished om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, siger Christian Graversen.

Han peger på, at digitaliseringen er en forudsætning for precision medicine, og henviser til kræftbehandlingen som et eksempel på et område, hvor man allerede i dag er i stand til at målrette behandlingen til den enkelte patient.

– Vi ser det allerede i dag inden for kræftbehandling. Man er i stand til at være meget præcis med, hvor man docerer kemoterapien. Eller fryser eller brænder noget. Det gør, at resten af kroppen ikke bliver belastet af den kradse medicin, siger Christian Graversen.

Digitaliseringen er den ene af to dominerende trends, Christian Graversen peger på, når han spørges, hvad der vil præge sundhedsområdet i de kommende år. Den anden er en omlægning af forretningsmodellerne i branchen, som dog ifølge Welfare Tech-direktøren halter lidt i Danmark.

– Vi er på vej mod det, der hedder valuebased health. Det vil sige, at i stedet for, at man betaler for udstyret, så betaler man for effekten af udstyret. Det betyder, at man skal afregne på en anden måde end man gør i dag, og den omlægning går langsomt i Danmark, synes jeg, siger Christian Gravesen.

Han understreger, at ansvaret for den træge omlægning ikke entydigt kan placeres hos hverken medicinalindustrien eller sundhedsvæsnet.

– Det er både producenten og hospitalet, der skal lægge deres forretningsmodel og afregningsmodel om, så det er svært for begge parter. Det er ikke kun det offentliges skyld, og det er ikke kun de private virksomheders skyld. Det er noget, man skal løse sammen, afslutter Christian Graversen.

Fakta

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter i samarbejde med virksomheder, kommune, regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler