Weekly News

Sundheds­væsen med brugeren i centrum

Den digitale omstilling af sundhedssektoren er en kompleks affære. Sygehuse er store institutioner med tilsvarende høje krav til sikkerhed, præcision og gennemsigtighed i den data, der sendes rundt i huset. Når man taler digital omstilling i sundhedssektoren, skal man have øje for kompleksiteten.

Sådan siger salgsdirektør Jens Sand Andersen fra Ascom, en global leverandør af IT- og kommunikationsløsninger, der nøje matcher sundhedssektorens arbejdsgange.

– Vi har stor respekt for sundhedssektorens mange udfordringer. Der er mange forskellige systemer på et hospital, men der er ofte for mange huller imellem dem til at lave et effektivt workflow, siger han.

Ascom gør brugeren til omdrejningspunkt i udviklingsprocesser, der finder sted i tæt samspil med det personale, som skal anvende løsningerne i en praktisk hverdags kritiske situationer.

– Vores egne studier viser, hvor dynamiske workflows på sygehuse er, og hvor meget især sygeplejersker og portører løber rundt på en arbejdsdag. Udfordringen er at understøtte de workflows digitalt, så det også fra personalets side opfattes som en hjælp.

Det gør man ved at flytte informationerne fra statiske arbejds­stationer til mobile enheder, der under­støtter sygehusets dynamiske arbejdsmiljø.

– Det handler om at digitalisere data, så den er tilgængelig for den rette person på det rette tidspunkt og det rette sted. Det handler om at ramme rigtigt, og det gør man ved f.eks. at prioritere, sortere og filtrere den information, der bliver sendt ud.

Når nogle af Nordens supersygehuse slår dørene op, er Ascoms mobile kommunikationsløsninger med til at effektivisere og smidiggøre de daglige arbejdsgange – og dermed forbedre patientoplevelsen for den enkelte.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler