Weekly News

Telemedicin har flere fordele

Erfaringer viser, at telemedicinske løsninger kan give effektiviseringer, øget kvalitet i behandlingen og mere tilfredse patienter.

Det er testet i et klinisk studie med over 300 patienter.

Den danske sundhedssektor har efterhånden fået øjnene op for potentialet i de telemedicinske løsninger, som både kan forny og effektivisere den offentlige service og støtte patienterne i at have indflydelse på egen behandling. Især på sundheds- og ældreområdet er der de senere år blevet indført mange nye velfærdsteknologiske løsninger.

Et godt eksempel på en løsning, som bliver brugt i flere kommuner er det digitalt understøttede genoptræningssystem fra Icura, som bringer genoptræningen af for eksempel nye hofter eller knæ hjem til patienten. 

ICURAs genoptræningssystem er en samlet betegnelse for en række brugervenlige produkter, som kan benyttes af mange forskellige patient- og diagnosegrupper. Systemet understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning. Patienterne kan træne på egen hånd uafhængigt af tid og sted. Øvelser og træningsresultater visualiseres på en mobilenhed, så patienten selv kan følge med i egne resultater og udvikling.

– Vi har udviklet systemet sammen med terapeuter fra fire danske kommuner. Det er testet i et randomiseret klinisk studie med deltagelse af over 300 patienter - og med positive resultater, siger adm. direktør i Icura, Jakob Mandøe Nielsen.

Det er første gang, at kommunerne har gennemført så omfattende et studie, hvor 40 procent af borgerne i målgruppen er inkluderet.

– Resultaterne fra testen viser en høj patienttilfredshed og mere fleksible og motiverende forløb for borgerne, der tager mere ejerskab for deres egen træning. Fysioterapeuterne oplever bedre mulighed for at følge borgernes hjemmetræning og vejlede i de næste skridt i genoptræningsforløbet, siger Jakob Mandøe Nielsen.

Ifølge Jakob Mandøe Nielsen er der et stort ressourcebesparende potentiale for kommunerne, især i kraft af reduktion i omkostninger til kørsel af borgere til og fra genoptræningscentret. Samtidig opnås samme træningseffekt trods færre fremmøder på genoptræningscentret end ved traditionelle forløb. 

En anden leverandør af telemedicin og velfærdsteknologi til den danske sundhedssektor er Trefor Telecare A/S (tidligere Medisat), som samarbejder med regioner og kommuner omkring forskellige telemedicinske løsninger. Trefor Telecare har blandt andet udviklet en ”patientkuffert”, der gør det muligt at udskrive patienter med for eksempel. KOL (rygerlunger) tidligere i forløbet. 

Også Welfare Tech arbejder med det velfærdsteknologiske område ved at optimere rammerne, så erhvervslivet kan realisere det kæmpe udviklingspotentiale, der er på det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Welfare Tech samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner og gennemfører projekter, konferencer med videre.

Fakta

Hvad er telemedicin?

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser, som giver medarbejdere i sundhedsvæsenet mulighed for at følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget hjem.


Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler