Weekly News

Sundhed handler jo i høj grad om følelsen af at være rask, hvorfor man ikke bør undervurdere betydningen af den mentale dimension, siger innovationschef og speciallæge i almen medicin Imran Rashid. SUNDHED

Vær på forkant af din sundhed

Læger bør i højere grad fungere som sparringspartnere i forhold til sygdomsforebyggelse, mener innovationschef på privathospitalet Aleris-Hamlet.

Det offentlige sundhedssystem har primært fokus på folkesygdommene.

Sundhed er blevet en mangelvare i det offentlige sundhedssystem. Det er tidskrævende at gå til lægen, og mange kommer først afsted, når det virkelig er slemt, og sygdommen har sat ind. 

Ofte handler det derfor om brandslukning i stedet for forebyggelse. Mange undersøgelser viser desuden, at der ikke er evidens for, at deciderede sundhedsscreeninger hjælper; men at den mest effektive sundhedsfaglige indsats er den, hvor lægen på en dialogbaseret form tager udgangspunkt i det enkelte individs selvvurderede helbred og ønsker om forandring. 

– Det offentlige sundhedssystem har primært fokus på folkesygdommene, og det er selvfølgelig forståeligt og forventeligt, da det ofte er dem, som er dyrest at behandle. Som privat udbyder er vores fokus derimod det enkelte individs behov. Vi vil bare gerne have ændret synet på sundhed, så det også bliver legitimt at forebygge og for eksempel i højere grad bruge lægerne som sparringspartnere til forebyggelse af sygdomme, forklarer innovationschef og speciallæge i almen medicin Imran Rashid, som blandt andet står for udviklingen af forebyggende helbredsundersøgelser på Aleris-Hamlet Hospitaler. 

I en undersøgelse fra Microsoft sidste år kom det frem, at menneskers evne til at koncentrere sig samtidig med, at man udsættes for forstyrrende stimuli, er faldet med 30 procent over de sidste 15 år. Dengang i 2001 kunne vi koncentrere os i 12 sekunder af gangen; nu er vi nede på otte - et sekund mere end en guldfisk.

– På Aleris-Hamlet har vi blandt andet kigget på betydningen af det høje pres i arbejdsmiljøet for især vidensarbejdere og spurgt os selv om, hvordan vi kan hjælpe mennesker, så de kan se sig selv 360 grader rundt. Sundhed handler jo i høj grad om følelsen af at være rask, hvorfor man ikke bør undervurdere betydningen af den mentale dimension. I dag lever mange af os i en stresset hverdag, hvor hjernen holder døgnåbent, og vi overhører en masse advarselslamper, eller forstår ofte ikke kroppens signaler, forklarer Imran Rashid og uddyber:

– Derfor tilbyder vi helbredsundersøgelser, der ikke blot er en håndfuld testresultater, som deles ud som standpunktskarakterer, men mere er en sundhedsfaglig samtale baseret på det enkelte menneskes selvvurderede helbred og eventuelle ønsker om forandring. Sundhed er jo ikke bare værdier og tal; det handler om at se hele mennesket.

Mænds klassiske kommentarer er, at gør det ondt, så skal det nok løbes væk, mens kvinder tit byder ind med deres omsorgsgen og tager det tunge ansvar på hele familiens vegne. Der er jo en grund til, at gifte mænd lever længere end ugifte: nemlig, at kvinderne til sidst får manden til at opsøge lægen.

Mange vil ofte gerne passe på sig selv, men motionen kan hurtigt være det første, som ryger, når hverdagen bliver travl, og familielivet kræver opmærksomheden. Men så er det vigtigt at kunne forstå sammenhængen mellem krop og job og få indblik i, at en lang arbejdsdag i høj grad kræver mentale ressourcer. Og det er her, en helbredssamtale med fokus på både krop, psyke, kost og motion kan hjælpe den enkelte med bedre at forstå sammenhængene og træffe de bedste valg.

Lægen bliver derved en sundhedsfaglig sparringspartner, der selvfølgelig stadig tager blodprøver, kan fortælle om kroppens tilstand osv., men som også har tiden til at tage samtalen om, hvad hjernen måske spekulerer på.

Aleris-Hamlets forebyggende helbredsundersøgelser handler altså ikke om blot at komme til lægen og få en fasttømret facitliste i forhold til, hvad der er galt, men også at tage en snak om, hvad den enkelte har brug for og gerne vil have indblik i.

– Ved at tage udgangspunkt i det raske menneske, opdager man undertiden sygdomme eller risikosituationer i tide. For eksempel har én ud af 500 danskere - omkring 10.000 personer – en arveligt betinget forhøjet kolesterolmængde i blodet, som kan medføre op til 100 gange højere risiko for fatal hjertesygdom i ung alder. Sådanne tilstande bør og skal behandles, inden det er for sent. 

Tag derfor en sund beslutning, invester i dit helbred og prioriter dig selv gennem hele livet ved at bruge lægen som din sundhedsfaglige sparringspartner – også selvom du ikke har brug for brandslukning.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler