Weekly News

Viden og samarbejde – vejen til flere sunde arbejdspladser

Hvad er en sund arbejdsplads? For mig er en sund arbejdsplads et sted, hvor medarbejdere og ledere har lyst til at møde op om morgenen, trives med at udføre deres opgaver og med deres kolleger, og hvor deres helbred ikke bliver påvirket negativt af deres arbejde.

I international målestok ligger Danmark i den gode ende af skalaen hvad angår arbejdsmiljøet.

I international målestok ligger Danmark i den gode ende af skalaen hvad angår arbejdsmiljøet. Men der er stadig medarbejdere i Danmark, som oplever store udfordringer i deres arbejdsmiljø og medarbejdere, der må forlade arbejdsmarkedet på grund af deres arbejde. Det kan der være mange forskellige årsager til. Mange forskellige faktorer i arbejdsmiljøet påvirker nemlig vores arbejde positivt eller negativt – arbejdsopgaver, arbejdsform, samarbejde, støtte, jobusikkerhed, kolleger, ledelse, tonen på arbejdspladsen, indflydelse, støj, partikler, fysiske krav, anerkendelse osv.

Undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” (AH) giver hvert andet år viden om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. De seneste resultater fra 2016 bekræfter, at der stadig er beskæftigede inden for en række brancher og jobgrupper, som bogstaveligt talt har ondt i arbejdsmiljøet på trods af, at virksomheder, faglige organisationer og myndigheder hvert år bruger mange ressourcer på at skabe et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Se selv de spændende resultater på arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk.

At vide, hvad der virker, er en afgørende forudsætning for at lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Dokumenteret (forskningsbaseret) viden er med andre ord fundamentet for de gode indsatser.

Men viden har ikke den store effekt medmindre, den bliver brugt. Vi vil som forskere gerne tage udfordringen op og invitere til endnu tættere dialog med myndigheder, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdspladserne. Det vil give os dybere indsigt i, hvor skoen trykker mest.

Med viden fra arbejdspladserne kan vores forskning i forebyggelse blive endnu mere anvendelig og relevant for dem, der står med udfordringerne. Og det vil øge muligheden for, at vores forskningsbaserede løsninger rent faktisk bliver anvendt og forbedrer arbejdsmiljøet.

Det er for mig vejen til flere sunde danske arbejdspladser.

Del

Journalist

Inger Schaumburg, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Andre artikler