Weekly News

Sundheds­væsen med brugeren i centrum

Feb 17, 2017 Den digitale omstilling af sundhedssektoren er en kompleks affære. Sygehuse er store institutioner med tilsvarende høje krav til sikkerhed, præcision og gennemsigtighed i den data, der sendes rundt i huset. Når man taler digital omstilling i sundhedssektoren, skal man have øje for kompleksiteten.

Et byggeri der kan redde liv

Feb 17, 2017 Der bliver færre sygehuse og færre sengepladser. Alligevel er Mads Koch Hansen, forhenværende formand for Lægeforeningen, ikke i tvivl om, at de nye supersygehuse vil give langt bedre mulighed for at levere den bedste kvalitet – og i sidste ende redde flere liv.

Resistensbekymring

Feb 17, 2017 Statens Serum Institut anbefaler målrettet anvendelse af desinfektionsmidler. Frygten er, at uhæmmet brug vil føre til resistente bakterier.

Open Source er vejen frem

Feb 17, 2017 Hvis vi skal opnå succes med telemedicin, skal vi satse på Open Source, mener dr. scient. i datalogi og professor i pervasive computing, Morten Kyng.

Vi bør lære mere af de utilsigtede hændelser

Feb 17, 2017

Når der sker en fejl på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsnet, skal den rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Men ikke alle er lige gode til at rapportere hændelserne, og samtidig er vi ikke gode nok til at bruge dem fremadrettet. Det påpeger Dorthe Olsen, ejer af vorespatientsikkerhed.dk.

Er fremtiden telemedicin?

Feb 17, 2017

Telemedicin er forskellige typer af IT-understøttede sundhedsydelser, som ikke kræver fysisk tilstedeværelse af patienten hos lægen eller på sygehuset.